Dự Án DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Lộc Đỉnh Phát đưa ra các hình thức về dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp đơn giản, khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn loại hình tư vấn nào cho phù hợp

NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP

Quý khách được đáp ứng mọi yêu cầu về tư vấn pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp: từ thành lập công ty (thành lập doanh nghiệp); thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi đăng ký doanh nghiệp), chuyển loại hình doanh nghiệp; tái cơ cấu doanh nghiệp đến tư vấn thương hiệu, tư vấn pháp lý thường xuyên; mua bán doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp doanh nghiệp...

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO CÁC DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Hiện nay, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có xu hướng lựa chọn một đơn vị tư vấn pháp luật để kịp thời hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của mình.