Dự Án DỊCH VỤ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP LỢI ÍCH CỦA TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Giới thiệu

Lợi ích khi thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp

 

Để có sự đổi mới trong kinh doanh thì các doanh nghiệp cần vận dụng các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp để đạt lợi nhuận, cơ cấu vận hành đạt kết quả tốt hơn. Việc tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ mang đến những lợi ích dưới đây:

 

 

- Trọng tâm và phương hướng rõ ràng

 

- Giảm chi phí hoạt động

 

- Tăng lượng tiền mặt

 

- Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả

 

- Nâng cao khả năng sinh lợi từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại thứ tự ưu tiên

 

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát

 

- Cấu trúc nợ được sắp xếp lại với các điều khoản tài chính được hoàn thiện

 

- Hệ thống thông tin quản lý được cải thiện giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định

 

- Tăng trưởng tốt hơn

 

- Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên – giữ được nhiều nhân tài và nâng cao hiệu quả

 

Như vậy, việc tái cấu trúc doanh nghiệp đúng thời điểm, đúng chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Cho nên, các doanh nghiệp cần sáng suốt khi chọn đúng các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với tình hình công ty để mang lại hiệu quả cao